Zastosowanie

ZASTOSOWANIE
Typ
zaworu
Zawory kulowe
Przepustnica
Żaluzje Zawory kulowe
Przepustnica
Zawory regulacyjne Zawory odcinające
Zawory zaporowe
Zasuwy nożowe
Zawory odcinające
Zawory zaporowe
Zasuwy nożowe
Ruch
roboczy


Typ
napędu


Centork 1/4 obrotu

Napęd elektryczny

Seria 480-on-off

Seria 490 – regulacyjne

Moment 60-1200Nm


Centork 1/4 obrotu+ramię

Napęd elektryczny

Seria 460-on-off

Seria 470 – regulacyjne

Moment 480-1600Nm


Centork 1/4 obrotu

Napęd elektryczny

Seria 440-on-off

Seria 450 – regulacyjne

Moment 480-1600Nm


Centork liniowy

Napęd elektryczny

Seria 420-on-off

Seria 430 – regulacyjne

Nacisk
10-220 KN

Skok 50-400mm


Centork wieloobrotowy

Napęd elektryczny

Seria 401-on-off

Seria 411 – regulacyjne

Moment 30-2000Nm


Centork wieloobrotowy

Napęd elektryczny

Seria 400-on-off

Seria 410 – regulacyjne

Moment 30-1000Nm