Przepustnice regulacyjne kołnierzowe i międzykołnierzowe

Częścią naszej oferty są przepustnice, zwane inaczej zaworami motylkowymi (ang. butterfly valve). Jest to armatura przemysłowa odcinająca medium, np. w wodociągach, a pewnych zastosowaniach wykorzystywana jako zawory regulacyjne. Ze względu na konstrukcję możemy je podzielić na przepustnice międzykołnierzowe i kołnierzowe, symetryczne, mimośrodowe, żeliwne i staliwne lub o konstrukcji stalowej spawanej. W zależności od mediów i warunków fizyko-chemicznych mogą być z uszczelnieniem miękkim lub twardym metal/metal. Napędem tego rodzaju zaworów są dźwignie lub rozwiązania z przekładniami kątowymi i ślimakowymi, ręcznymi, pneumatycznymi i elektromechanicznymi.

W przypadku niewłaściwych parametrów przepływu i panującego ciśnienia przy eksploatacji mogą pojawiać się nadmierne szumy, szmery i odgłosy drgań, które są niewskazane, bowiem świadczą o występowaniu przepływów turbulentnych, a nawet zjawiska kawitacji. Chcąc uniknąć zjawiska kawitacji należy analizować warunki pracy urządzenia, szybkości otwierania i spadki ciśnień. Nadmierne drgania i kawitacja mogą powodować uszkodzenia systemu uszczelnienia, gniazda, korpusu przepustnicy lub dysku, a nawet rurociągu, na którym jest zainstalowany zawór.

Elementy powinny być wykonane z odpowiednich materiałów i spełniać określone normy dopuszczenia produktu na dany rynek. Na przepustnice żeliwne i staliwne posiadamy świadectwo zgodności ze znakiem CE.

Przy doborze należy zwrócić uwagę między innymi na:

 • rodzaj zwymiarowanego kołnierza i jego owiercenie np. PN10,
 • długość zabudowy np. PN-EN 558-1 szereg 20,
 • dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: np. 16bar/PN16,
 • klasę szczelności,
 • rodzaj wykonanej wkładki uszczelnienia,
 • materiał trzpienia,
 • rodzaj materiału, z jakiego zostało wykonane gniazdo oraz jakiej obróbce mechanicznej zostało poddane,
 • rodzaj materiału wykonanych połączeń,
 • rodzaj materiału wykonanych łożysk,
 • grubość powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego (zalecane pokrycie farbą proszkową epoksydową zachowującą elastyczność),
 • rodzaj mechanizmu uruchamiającego,
 • medium, do którego może być zastosowana,
 • w przypadku kontaktu z wodą pitną wymagane są atesty i dopuszczenia PZH lub innych równoważnych, europejskich zakładów certyfikujących.

Znajdujące się w naszej ofercie przepustnice kołnierzowe i międzykołnierzowe, żeliwne i staliwne, przeznaczone są do instalacji wodociągowych, a także do instalacji przemysłowych i gazowych. Przepustnica do armatury wodociągowej i przemysłowej może być używana zarówno w instalacjach nadziemnych, jak również i podziemnych w rurociągach, ułożonych poziomo lub pionowo, z przepływem zstępującym, jak i wstępującym.

Wykonania staliwne, nierdzewne lub żeliwne międzykołnierzowe posiadają wykładzinę w opcjach NBR, EPDM, VITON oraz PTFE.

Podstawowym elementem jest jej korpus, będący odlewem w kształcie pierścienia, w którym umieszczony jest mosiężny, staliwny lub żeliwny dysk, będący jej zawieradłem. Przepustnice o zastosowaniu regulacyjnym, w wykonaniu ręcznym, posiadają możliwość ustawiania zawieradła o kąt co 15 stopni – od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia.

KONTAKT

Informacja:
z dniem 01.10.2023 działalność gospodarcza:
BALKOP Biuro Handlowe, Instalacje, Serwis
Leśna 17E
05-505 Nowy Prażmów
NIP: 527 015 15 62
REGON: 006741281
została zawieszona
telefon: +48 603 13 24 54
+48 22 735 25 70

e-mail: balkop@balkop.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ogólne warunki sprzedaży

Zgłoszenie naprawy