Przepustnice międzykołnierzowe i kołnierzowe

Przepustnice zwane inaczej zaworami motylkowymi /ang. Butterfly valve/ są armaturą zaporową, a w pewnych zastosowaniach mogą być użytkowane, jako zawory regulacyjne. Ze względu na konstrukcję możemy je podzielić na międzykołnierzowe i kołnierzowe, symetryczne i mimośrodowe. W zależności od mediów i warunków fizyko-chemicznych mogą być z uszczelnieniem miękkim lub twardym metal/metal. Konstrukcja przepustnicy powoduje, iż w pozycji zamkniętej jej dysk znajduje się w pozycji prostopadłej do osi wzdłużnej rurociągu. Aby przepustnica osiągnęła pełen cykl pracy, należy dokonać obrotu jej dysku o 90 stopni, co przy pełnym ciśnieniu roboczym powinno przebiegać bez jakichkolwiek problemów. Jako napęd przepustnicy stosuje się dźwignie lub przekładnie kątowe/ślimakowe ręczne, napędy pneumatyczne i elektromechaniczne.

W przypadku niewłaściwych parametrów przepływu i panującego ciśnienia przy eksploatacji przepustnicy mogą pojawiać się nadmierne szumy, szmery i odgłosy drgań, które są niewskazane, bowiem świadczą o występowaniu przepływów turbulentnych, a nawet zjawiska kawitacji. Chcąc uniknąć zjawiska kawitacji należy analizować warunki pracy urządzenia, szybkości otwierania i spadki ciśnień. Nadmierne drgania i kawitacja może powodować uszkodzenia systemu uszczelnienia, gniazda, korpusu przepustnicy lub dysku, a nawet rurociągu, na którym jest zainstalowany zawór.

Przepustnice winne być wykonane z odpowiednich materiałów i spełniać określone normy dopuszczalności produktu na dany rynek.
Przy doborze przepustnicy należy zwrócić uwagę między innymi na:

 • rodzaj zwymiarowanego kołnierza i jego owiercenie np. PN10
 • długość zabudowy np. PN-EN 558-1 szereg 20
 • dopuszczalne ciśnienie robocze PFA: np. 16bar/PN16
 • klasę szczelności
 • rodzaj wykonanej wkładki uszczelnienia
 • materiał trzpienia
 • rodzaj materiału, z jakiego zostało wykonane gniazdo oraz jakiej obróbce mechanicznej zostało poddane
 • rodzaj materiału wykonanych połączeń
 • rodzaj materiału wykonanych łożysk
 • grubość powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego (zalecane pokrycie farbą proszkową epoksydową zachowującą elastyczność)
 • rodzaj mechanizmu uruchamiającego
 • medium, do którego może być zastosowana
 • w przypadku kontaktu z wodą pitną wymagane są atesty i dopuszczenia PZH lub innych równoważnych
 • europejskich zakładów certyfikujących

Znajdujące się w naszej ofercie przepustnice międzykołnierzowe i kołnierzowe przeznaczone są do instalacji wodociągowych ze szczególnym uwzględnieniem wody pitnej, a także do instalacji przemysłowych i gazowych. Zaletą ich jest, iż mogą być używane zarówno w instalacjach nadziemnych, jak również i podziemnych w rurociągach, ułożonych poziomo lub pionowo, z przepływem zstępującym jak i wstępującym.

Przepustnice międzykołnierzowe – żeliwne lub staliwne, posiadają miękką wykładzinie gumową, samouszczelniającą.

Podstawowym elementem jest jej korpus, będący odlewem żeliwnym/staliwnym w kształcie pierścienia z otworem, w którym umieszczony jest mosiężny, staliwny lub żeliwny dysk, będący jej zawieradłem. Uszczelnienie pomiędzy korpusem, dyskiem oraz pomiędzy kołnierzami końcówek rurociągu, winno być wykonane przy udziale gumowej wkładki. Ruch zawieradła dysku wokół osi podłużnej przepustnicy na trzpieniu przelotowym lub górnym i dolnym /w zależności od konstrukcji i wielkości przepustnicy/ o kąt 90 stopni pozwala na regulację oraz położenie umożliwiające otwarcie i zamknięcie światła przelotu.

KONTAKT

BALKOP Biuro Handlowe, Instalacje, Serwis
Leśna 17E
05-505 Nowy Prażmów
NIP: 527 015 15 62
REGON: 006741281

telefon: +48 603 13 24 54
+48 22 735 25 70

e-mail: balkop@balkop.pl

Ogólne warunki sprzedaży

Zgłoszenie naprawy

Koontynując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na korzystanie z plików cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij